Nieuwe werkwijze Nederlandse Arbeidsinspectie

Vakspecialisten – Kluijt Letselschade – uw hulp in nood bij personenschade

Kluijt Letselschade zit aan de Goorsestraat 16 in Hengevelde. Eigenaar Otto Kluijt is al sinds 1994 letselschade expert. Zijn jarenlange kennis en ervaring op letselschadegebied maken van hem een doorgewinterde vakspecialist. Bij Kluijt Letselschade is Otto de register expert en voornamelijk buiten kantoor op klantbezoek. Chantal Pot is letselschadebehandelaar en samen met collega’s Annemarie en Ina vormen zij de binnendienst.  

Nieuwe werkwijze Nederlandse Arbeidsinspectie

In Nederland zijn er op jaarbasis rond de 2000 bedrijfsongevallen. Na zo’n ongeval gaat de Arbeidsinspectie een ongevalsonderzoek uitvoeren. Sinds 1 januari 2023 is er een wijziging in de werkwijze doorgevoerd op basis van eerder gehouden pilots en de wens van de Tweede Kamer om de manier van werken van de Arbeidsinspectie meer toe te spitsen op het leerproces bij (het voorkomen van) ongevallen en vooral ook het verminderen van de werkdruk bij de Arbeidsinspectie. Vanaf voornoemde datum moet de werkgever nu zelf het ongevalsonderzoek uitvoeren.

Meldingsplichtig arbeidsongeval

Een werkgever is verplicht een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie indien het slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen (uitgezonderd een poliklinische behandeling), blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. Verzuimt hij/zij dit, dan kan dat de werkgever duur komen te staan in de vorm van een boete of zelf een gevangenisstraf! In de praktijk is een werkgever bij een arbeidsongeval vaak aansprakelijk.

Voorheen stelde de Arbeidsinspectie dan een onderzoek in naar de toedracht van het bedrijfsongeval. Nu, sinds 1 januari 2023, komt de Arbeidsinspectie alleen nog in actie als het bedrijf een dubieuze historie heeft van bedrijfsongevallen, het slachtoffer familie is van de werkgever, jonger is dan 18 jaar of bij een dodelijk ongeval.

Werkgever moet zelf onderzoek instellen

In alle andere gevallen zal dus de werkgever onderzoek moeten doen naar de achtergronden van het ongeval en moet hij maatregelen treffen om deze ongelukken in de toekomst te voorkomen. Letselschade expert Otto Kluijt vindt het een bijzondere ontwikkeling: “Men veronderstelt dat dit een groot voordeel is voor werkgevers, omdat ze nu tijd en geld zullen investeren in de bedrijfsveiligheid in plaats van dat ze zich moeten verdiepen in juridische procedures en het betalen van boetes. Het is een leerproces hoe ongevallen ontstaan en hoe deze in de toekomst te voorkomen.

De werkgever moet binnen 15 werkdagen een ongevalsrapportage en een verbeterplan indienen. Wordt deze goedgekeurd, dan komt de Arbeidsinspectie alleen nog langs om te kijken of de verbeteringen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Zo niet, dan krijgt de werkgever alsnog een boete. Leuk bedacht deze theorie, maar ik denk dat dit in de praktijk niet zo werkt. En waar blijft de werknemer in dit verhaal?”, vraagt Otto zich af.

Gevolgen van deze regeling

Omdat de nieuwe werkwijze nog maar een jaar van kracht is, zijn de gevolgen voor alle partijen (nog) niet geheel duidelijk. “Uiteraard kan een werknemer die bij een ongeval betrokken is geraakt en onzeker is over zijn rechtspositie, altijd met ons contact opnemen. Dat de nieuwe werkwijze vooral de Arbeidsinspectie ontlast, zal eenieder duidelijk zijn en de werkgever heeft minder boetevrees en mag zelf een ongevalsrapport opmaken of dit laten doen.

En hoe gaat bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering zich opstellen naar het slachtoffer? En welke weg moet de werknemer bewandelen en wie helpt hem hierbij? Dat zijn allemaal best essentiële vragen waar je (nog) bijna geen antwoord op vindt”, zegt Kluijt. “Ik veroordeel niets, maar ik ben wel nieuwsgierig naar de praktische uitvoerbaarheid van deze werkwijze. Als de prioriteit bij het leerproces van de werkgever wordt gelegd en de Arbeidsinspectie achterover mag leunen maak ik mij zorgen over de rechtspositie van de werknemer die in het verleden steun vond bij een boeterapport van de Arbeidsinspectie. ”

Wat kan Kluijt letselschade hierin betekenen?
De materie op letselschadegebied is gecompliceerd. Niet voor niets zijn er experts voor nodig om een gedupeerde voort te helpen. “Laat je vertegenwoordigen door een vakspecialist zoals een NIVRE-expert letselschade. Kluijt Letselschade zal je altijd op deskundige wijze met raad en daad bijstaan.

Kluijt Letselschade, Goorsestraat 16 in Hengevelde, e-mail info@kluijt.com of bel 0547- 085-4845800. Kluijt Letselschade draagt het keurmerk NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts), Bronvermelding: Hofweekblad